Analysewijzers

De Analysewijzers bieden aanwijzingen voor hulp binnen de verschillende contexten van PO, VO en MBO

De Profieltoets Rekenen biedt verschillende toetsen, die kunnen worden gebruikt in het basisonderwijs (groep 3 t/m 8), het speciaal (basis)onderwijs, het vmbo, het praktijkonderwijs en het mbo. De analyse en de aanwijzingen voor het aanbod zijn afhankelijk van de context. We onderscheiden daarom voor de analysewijzers en aanwijzingen t.a.v. het aanbod de volgende gebruikerscontexten:

1. PO – groep 3 t/m 5             
2. PO – groep 6 t/m 8             
3. VO – VMBO                     
4. VO – Praktijkonderwijs
5. MBO
We hebben inmiddels uitgebreide analysewijzers ontwikkeld voor het gebruik binnen het primair onderwijs. In de komende periode worden ook analysewijzers ontwikkeld voor het gebruik binnen het VO / MBO.
Beschikbare Analysewijzers zijn te vinden bij downloads