Aanvullend op de gratis ondersteuning bij de analyse van de toetsresultaten a.d.h.v. de Profieltoets Rekenen, bieden we de volgende advies- en ondersteuningstrajecten aan:

  • Een uitgebreider advies via de mail
  • Een compleet advies via een gesprek
  • Ondersteuning bij diagnostisch onderzoek 
  • Langduriger ondersteuningstrajecten op maat
  • Ondersteuning bij de vormgeving van leerlijnen en rekenbeleid

Uur-tarief voor Advies- en ondersteuningstrajecten: € 75,00 / uur (excl. btw)
Voor het aanvragen van nadere informatie over diensten en tarievenklik hier