De kosten van een Licentie voor het gebruik van de Profieltoets Rekenen binnen een school zijn voor het schooljaar 2017-2018: € 150,00 (incl. btw)

Een licentie is gekoppeld aan een heel schooljaar. Dat geldt ook indien er in de loop van het schooljaar wordt gestart met het gebruik van het programma.

Voor het aanvragen van een licentie stuur een mail naar p.bandstra@home.nl.

Stuur daarbij direct de leerlingenlijst, zie hieronder, in een Excel-bestand als bijlage mee.

U krijgt dan binnen een week de inlogcodes en nadere instructies via de mail toegestuurd. Daarmee kunt u zonder kosten de mogelijkheden van het volledige programma, zowel toets- als oefendeel, uitproberen.

Download hier de leerlingenlijst-bareka-online-rekentoetsen

Voornaam, tussenvoegsel en achternaam zet u in de gescheiden kolommen. De kolommen geboortedatum en geslacht zijn niet verplicht.

Gebruik voor elke groep een apart tabblad in het document

NB.: De digitale toetsen en het oefendeel vinden plaats in een beveiligde digitale leeromgeving, zodat de privacy gewaarborgd is.

De kosten van een licentie voor scholen met meerdere locaties worden berekend op basis van het aantal locaties en het aantal leerlingen. Vraag een offerte aan via het contactformulier

Het is mogelijk om de Profieltoets Rekenen gratis uit te proberen met één groep van de school, lees meer

Een licentie biedt de mogelijkheid om via de mail gratis ondersteuning bij de interpretatie van de resultaten van de afgenomen toetsen aan te vragen.

Aanvullend bieden we de volgende advies- en ondersteuningstrajecten aan; lees meer.

Inhoud Schoollicentie

  • onbeperkt gebruik met alle groepen / leerlingen van de school.
  • onbeperkte afname van alle screening-, automatisering- en getalbegrip-toetsen.
  • onbeperkt gebruik van het oefendeel gekoppeld aan de rekendrempels.
  • resultaten zichtbaar gemaakt in het rekenmuurtje, zowel voor de leerkracht als voor de leerling.
  • rapportages op groepsniveau en op individueel niveau.
  • analysekaart. observatieblad en sommenblad t.b.v. het rekengesprek of diagnostisch gesprek
  • gratis ondersteuning bij de interpretatie van de resultaten van de afgenomen toetsen

Verlengen van de licentie.

Licenties worden niet automatisch verlengd. Om de licentie te verlengen naar het komende schooljaar stuurt u een mailtje naar p.bandstra@home.nl
Als u daarbij aangeeft welke groepen er met het programma gaan werken, dan worden deze daarna in het systeem gezet.
Daarna kunt u zelf de leerlingen, die al in het systeem staan, verplaatsen vanuit het huidige naar het komende schooljaar. Deze leerlingen behouden de bestaande codes en de toetsgegevens ‘verhuizen’ mee naar het komende schooljaar.
Leerlingen, die nog niet in het systeem staan, kunt u aanmelden via het Excel-document, zie de uitleg hiernaast.

Beëindigen van de licentie.

Om de licentie te beëindigen stuurt u een mailtje naar p.bandstra@home.nl.