Nieuwe functies en updates

Via deze pagina houden we u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en updates van het programma.

Voor de verdere ontwikkeling van het programma maken we graag gebruik van de ervaringen van de gebruikers. Suggesties om het programma te verbeteren zijn dan ook van harte welkom. Geef ze door via het contactformulier onderaan deze pagina.

Hieronder ziet u de meest recente wijzigingen / updates.

Afbeelding Nieuwe ontwikkelingen

Mei 2018: Zelf groepen in het systeem zetten via “Excel import”

Onder het tabblad “Beheer” is de functie toegevoegd, waarmee u zelf groepen in het systeem kunt zetten. U kunt de namen van de leerlingen importeren via een Excel-document. Het format kunt u downloaden op de website bij “Downloads

In het format dienen de gegevens in aparte kolommen te worden geplaatst:

 • De kolommen “voornaam” en “achternaam” dienen gevuld te zijn.
 • De kolommen “tussenvoegsel”, “geboortedatum” en “geslacht” mogen leeg zijn.

 

Feb. 2018: Rapportages uit vorig schooljaar aanmaken

Bij “Instellingen” kunt u rapportages uit het vorig schooljaar weer zichtbaar maken. Voor de beschrijving zie de handleiding pagina 27.

Feb. 2018: Invoeren toetsscores per onderdeel bij papieren versie ook mogelijk bij screeningstoetsen en getalbegrip-toetsen!

Bij de automatiseringstoetsen kon u alkiezen of u de scores per vraag (opgave) of per onderdeel (rekendrempel) wilt invoeren. Dit maakte het mogelijk om de schriftelijk afgenomen toetsen vlotter te verwerken, waarna de scores worden meegenomen in het rekenmuurtje en de andere rapportages.

Bij de screeningstoetsen en getalbegrip-toetsen hebben we de mogelijkheid om de scores per vraag (opgave) in te voeren nu ook toegevoegd. De consequentie is dan wel, dat informatie die van belang kan zijn voor de nadere foutenanalyse, niet uit het systeem kan worden gehaald. Onze voorkeur gaat dan ook uit naar het invoeren per vraag (som), alle analysemogelijkheden beschikbaar blijven, maar uiteindelijk wordt de keuze uiteraard door de gebruiker bepaald.

Jan. 2018: Werkwijze per afnamemoment / functioneringsniveau

Bij downloads de werkwijze per afnamemoment / functioneringsniveau.

Specifieke informatie over de werkwijze, incl. voorbeelden, voor:

Werkwijze M3 tot E3     Werkwijze E3 tot M4

Werkwijze M4 tot E4     Werkwijze E4 tot M5

Werkwijze M5 tot E5      Werkwijze E5 tot M6

Werkwijze M6 tot E6      Werkwijze E6 tot M7

Werkwijze M7 tot E7       Werkwijze E7 tot E8

Nov 2017: Invoeren toetsscores papieren versie automatiseringstoetsen gebruiksvriendelijker!

Bij de automatiseringstoetsen kunt u nu kiezen of u de scores per vraag (opgave) of per onderdeel (rekendrempel) wilt invoeren.
Dit maakt het mogelijk om de schriftelijk afgenomen toetsen vlotter te verwerken, waarna de scores worden meegenomen in het rekenmuurtje en de andere rapportages.

Bij de screeningstoetsen en getalbegrip-toetsen is er alleen de mogelijkheid om de scores per vraag (opgave) in te voeren, omdat dit van belang kan zijn voor de nadere foutenanalyse.

 

Sept./okt. 2017: Uitbreiding Leerlingenbeheer in Leerkrachtdeel

De volgende functies zijn toegevoegd aan het leerkrachtdeel:

Beheer Leerlingen:

 • nieuwe leerling(en) invoeren
 • leerling-gegevens wijzigen
 • een nieuw wachtwoord aanmaken voor de leerling(en)
 • leerling(en) uit het systeem verwijderen

Beheer Groepen:

 • nieuwe groep(en) invoeren
 • naam van de groep wijzigen
 • leerlingen aan de (nieuwe) groep toevoegen
 • leerlingen naar een andere groep verplaatsen
 • alle leerlingen van de groep een nieuw wachtwoord geven
 • hele groep (incl. de leerlingen) uit het systeem verwijderen

Beheer Toetsen:

 • toetsen, die nog niet zijn afgenomen / gestart, uit het systeem verwijderen

Mei 2017: Update van de handleidingen bij de digitale versie

De handleiding voor de leerkracht en de leerling zijn vernieuwd, waarbij alle aanpassingen uit de afgelopen periode zijn meegenomen. Ook zijn er verwijzingen via hyperlinks naar de voorbeelden op de website toegevoegd.

Mei 2017: Uitbreiding van het oefendeel naar alle rekendrempels.

Het oefendeel is uitgebreid met de volgende rekendrempels:

 • drempel 1c (splitsingen tot 10)
 • drempel 2a (sprong van 1 verder op de getallenlijn)
 • drempel 2b (sprong van 1 terug op de getallenlijn)
 • drempel 2c (sprong van 10 verder op de getallenlijn)
 • drempel 2d (sprong van 10 terug op de getallenlijn)
 • drempel 5c (deeltafels 2 t/m 5)
 • drempel 5d (deeltafels 6 t/m 9)

Dit betekent, dat nu alle rekendrempels kunnen worden geoefend in het oefendeel.

Mei 2018: Beheer uitgebreid

 

 

 

 

In de afzonderlijke bestanden vindt u:

 • De Toetswijzer van het betreffende niveau:
  • o.a. Welke toetsen geschikt zijn
 • Voorbeeldrapportages van het betreffende niveau:
  • o.a. Groepsoverzicht automatisering
 • Analysewijzer:
  • o.a. Aanwijzingen voor het aanbod in de periode na de afname van de toetsen

 

 

 

maart 2017: Analysewijzers PO

We hebben inmiddels uitgebreide analysewijzers ontwikkeld voor het gebruik binnen het primair onderwijs.
Beschikbare Analysewijzers zijn te vinden bij downloads.
In de komende periode worden ook analysewijzers ontwikkeld voor het gebruik binnen het VO / MBO.

jan. 2017: foutieve opgaven in schriftelijke versie getalbegrip-toets gecorrigeerd

 

In de schriftelijke versie van de getalbegrip-toets zaten enkele foute opgaven, zie hiernaast.

 

De fouten zijn gecorrigeerd in de nieuwe schriftelijke versie.

Getalbegrip tot 10.

Bij IT2 klopte de 2e opgave niet;

het moest zijn: ? – 6 – 7 – 8

Getalbegrip tot 100.

IT 5, opgave 2 en 3 waren niet juist; het moest zijn:

welk getal is het minste: 38 – 53 – 46

welk getal is het minste: 57 – 41 – 32

dec. 2016: Uitbreiding van het rekenmuurtje

In december is er een update en uitbreiding van het programma doorgevoerd.

Via het rekenmuurtje krijgt u nu zicht op alle som-categorieën, die in de screeningstoets zijn opgenomen. Daarnaast zijn nu ook de resultaten van de getalbegrip-toetsen zichtbaar.

Als u op een steentje van het rekenmuurtje klikt verschijnen onder het rekenmuurtje de details van de betreffende somcategorie

Het uitgebreide rekenmuurtje:

dec. 2016: observatieblad uitgebreid

De schriftelijke variant van observatieblad is toegevoegd aan het menu downloads.

Bij schriftelijke afname van de screeningstoets kunt u gebruik maken van dit lege exemplaar van het observatieblad, dat kan worden gebruikt bij het diagnostisch gesprek.

Op het observatieblad kunt u de bevindingen tijdens het diagnostisch gesprek per som-categorie vastleggen en de oplossingswijze ordenen. Daarnaast vindt u op het blad aanwijzingen voor het vervolg.

Bij digitale afname van de screeningstoets, kunt u in het programma het “observatieblad” aanmaken. Daarbij worden alle toetsgegevens (antwoorden en tijd per som) op het blad weergegeven, zodat u deze gegevens kunt gebruiken bij de keuze van de inhoud van het diagnostisch gesprek.

Het Observatieblad: