Nieuwe functies en updates

Via deze pagina houden we u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en updates van het programma.

Voor de verdere ontwikkeling van het programma maken we graag gebruik van de ervaringen van de gebruikers. Suggesties om het programma te verbeteren zijn dan ook van harte welkom. Geef ze door via het contactformulier onderaan deze pagina.

Hieronder ziet u de meest recente wijzigingen / updates.

Afbeelding Nieuwe ontwikkelingen

Nov 2017: Invoeren toetsscores papieren versie automatiseringstoetsen gebruiksvriendelijker!

Bij de automatiseringstoetsen kunt u nu kiezen of u de scores per vraag (opgave) of per onderdeel (rekendrempel) wilt invoeren.
Dit maakt het mogelijk om de schriftelijk afgenomen toetsen vlotter te verwerken, waarna de scores worden meegenomen in het rekenmuurtje en de andere rapportages.

Bij de screeningstoetsen en getalbegrip-toetsen is er alleen de mogelijkheid om de scores per vraag (opgave) in te voeren, omdat dit van belang kan zijn voor de nadere foutenanalyse.

 

Sept./okt. 2017: Uitbreiding Leerlingenbeheer in Leerkrachtdeel

De volgende functies zijn toegevoegd aan het leerkrachtdeel:

Beheer Leerlingen:

 • nieuwe leerling(en) invoeren
 • leerling-gegevens wijzigen
 • een nieuw wachtwoord aanmaken voor de leerling(en)
 • leerling(en) uit het systeem verwijderen

Beheer Groepen:

 • nieuwe groep(en) invoeren
 • naam van de groep wijzigen
 • leerlingen aan de (nieuwe) groep toevoegen
 • leerlingen naar een andere groep verplaatsen
 • alle leerlingen van de groep een nieuw wachtwoord geven
 • hele groep (incl. de leerlingen) uit het systeem verwijderen

Beheer Toetsen:

 • toetsen, die nog niet zijn afgenomen / gestart, uit het systeem verwijderen

Mei 2017: Update van de handleidingen bij de digitale versie

De handleiding voor de leerkracht en de leerling zijn vernieuwd, waarbij alle aanpassingen uit de afgelopen periode zijn meegenomen. Ook zijn er verwijzingen via hyperlinks naar de voorbeelden op de website toegevoegd.

Mei 2017: Uitbreiding van het oefendeel naar alle rekendrempels.

Het oefendeel is uitgebreid met de volgende rekendrempels:

 • drempel 1c (splitsingen tot 10)
 • drempel 2a (sprong van 1 verder op de getallenlijn)
 • drempel 2b (sprong van 1 terug op de getallenlijn)
 • drempel 2c (sprong van 10 verder op de getallenlijn)
 • drempel 2d (sprong van 10 terug op de getallenlijn)
 • drempel 5c (deeltafels 2 t/m 5)
 • drempel 5d (deeltafels 6 t/m 9)

Dit betekent, dat nu alle rekendrempels kunnen worden geoefend in het oefendeel.

 

 

 

maart 2017: Analysewijzers PO

We hebben inmiddels uitgebreide analysewijzers ontwikkeld voor het gebruik binnen het primair onderwijs.
Beschikbare Analysewijzers zijn te vinden bij downloads.
In de komende periode worden ook analysewijzers ontwikkeld voor het gebruik binnen het VO / MBO.

jan. 2017: foutieve opgaven in schriftelijke versie getalbegrip-toets gecorrigeerd

 

In de schriftelijke versie van de getalbegrip-toets zaten enkele foute opgaven, zie hiernaast.

 

De fouten zijn gecorrigeerd in de nieuwe schriftelijke versie.

Getalbegrip tot 10.

Bij IT2 klopte de 2e opgave niet;

het moest zijn: ? – 6 – 7 – 8

Getalbegrip tot 100.

IT 5, opgave 2 en 3 waren niet juist; het moest zijn:

welk getal is het minste: 38 – 53 – 46

welk getal is het minste: 57 – 41 – 32

dec. 2016: Uitbreiding van het rekenmuurtje

In december is er een update en uitbreiding van het programma doorgevoerd.

Via het rekenmuurtje krijgt u nu zicht op alle som-categorieën, die in de screeningstoets zijn opgenomen. Daarnaast zijn nu ook de resultaten van de getalbegrip-toetsen zichtbaar.

Als u op een steentje van het rekenmuurtje klikt verschijnen onder het rekenmuurtje de details van de betreffende somcategorie

Het uitgebreide rekenmuurtje:

dec. 2016: observatieblad uitgebreid

De schriftelijke variant van observatieblad is toegevoegd aan het menu downloads.

Bij schriftelijke afname van de screeningstoets kunt u gebruik maken van dit lege exemplaar van het observatieblad, dat kan worden gebruikt bij het diagnostisch gesprek.

Op het observatieblad kunt u de bevindingen tijdens het diagnostisch gesprek per som-categorie vastleggen en de oplossingswijze ordenen. Daarnaast vindt u op het blad aanwijzingen voor het vervolg.

Bij digitale afname van de screeningstoets, kunt u in het programma het “observatieblad” aanmaken. Daarbij worden alle toetsgegevens (antwoorden en tijd per som) op het blad weergegeven, zodat u deze gegevens kunt gebruiken bij de keuze van de inhoud van het diagnostisch gesprek.

Het Observatieblad: