Licenties voor RT-praktijken

De kosten van een Licentie voor het gebruik van de Profieltoets Rekenen in RT-praktijk zijn ook voor het schooljaar 2020-2021: € 75,00 (excl. btw)

Een licentie is gekoppeld aan een heel schooljaar. Dat geldt ook indien er in de loop van het schooljaar wordt gestart met het gebruik van het programma.

Een licentie biedt de mogelijkheid om via de mail gratis ondersteuning bij de interpretatie van de resultaten van de afgenomen toetsen aan te vragen.

Voor het aanvragen van een licentie stuur een mail naar info@bareka.nl.

Het is mogelijk om de Profieltoets Rekenen gratis uit te proberen met enkele leerlingen binnen uw RT-praktijk, lees meer

 

Inhoud licentie RT-praktijk

 • onbeperkt gebruik met alle leerlingen van de RT-praktijk.
 • onbeperkte afname van alle screening-, automatisering- en getalbegrip-toetsen.
 • onbeperkt gebruik van het oefendeel gekoppeld aan de rekendrempels.
 • resultaten zichtbaar gemaakt in het rekenmuurtje, zowel voor de RT-er als voor de leerling.
 • rapportages op groepsniveau en op individueel niveau.
 • analysekaart. observatieblad en sommenblad t.b.v. het rekengesprek of diagnostisch gesprek
 • gratis ondersteuning bij de interpretatie van de resultaten van de afgenomen toetsen

NB: De RT-licentie is uitsluitend bedoeld voor het gebruik binnen een RT-praktijk, voor leerlingen die bij de praktijk zijn ingeschreven. Voor gebruik bij remedial teaching binnen een school dient een schoollicentie te worden aangevraagd.

Verlengen van de licentie

(zie formulier hieronder)

Licenties worden niet automatisch verlengd. Om de licentie te verlengen naar het komende schooljaar vult u onderstaand formulier in.

Daarna kunt u zelf de leerlingen, die al in het systeem staan, verplaatsen vanuit het huidige naar het komende schooljaar. Deze leerlingen behouden de bestaande codes en de toetsgegevens ‘verhuizen’ mee naar het komende schooljaar.
Leerlingen, die nog niet in het systeem staan, kunt u zelf toevoegen. Voor de werkwijze, zie de handleiding van het leerkrachtdeel bij “Downloads“.

Let op: Zodra u leerlingen in het systeem ophoogt naar het schooljaar 2020-2021 of toetsen afneemt gedurende dit schooljaar gaan we uit van verlenging van de licentie.

  Naam*

  Kies Soort licentie*

  Uw e-mail*

  Naam School / organisatie*

  Plaats school / organisatie*

  Beëindigen van de licentie.

  Om de licentie te beëindigen stuurt u een mailtje naar info@bareka.nl.

  Alle gegevens worden dan z.s.m. uit het systeem verwijderd.