Beoordeling deelnemers (St. Michielsgestel)

De 2 bijeenkomsten van groep B vonden plaats in OBS De Bolster. Er waren in totaal 10 deelnemers.
De bijeenkomsten werden door de deelnemers goed gewaardeerd.

De gemiddelde totaalbeoordeling op de schaal van 1-5 was: 4.7

De evaluatievragen (met de gemiddelde waardering):

 • Ik heb inzicht gekregen in de bouwstenen bij de basisvaardigheden rekenen (gem.: 5.0 ).
 • Ik heb inzicht gekregen in de relatie tussen het geautomatiseerd beheersen van de basisvaardigheden en de voortgang in de rekenontwikkeling (gem.: 4.9 ).
 • Ik heb de Profieltoets rekenen en het Rekenmuurtje (incl. het oefendeel) leren gebruiken  (gem.: 4.7 ).
 • De analysemogelijkheden  op groepsniveau van de toets sluiten goed aan bij mijn werksituatie (gem.: 4.5 ).
 • De analysemogelijkheden  op individueel niveau van de toets sluiten goed aan bij mijn werksituatie (gem.: 4.7 ).
 • Ik heb meer zicht gekregen op het onderbouwen van een passend rekenaanbod met haalbare doelen (gem.: 4.6 ).
 • Ik zou de profieltoets aanbevelen aan collega’s (gem.: 4.9 ).

 

Reacties van deelnemers.

Goed, dat we direct in het programma aan het werk gingen, zodat het beter blijft hangen.
praktische cursus, goed inzetbaar en gelijk toepasbaar.
Nu weet ik wat ik kan met de Profieltoets en hoe ik hem kan inzetten op school.
Ik kan nu echt aan de slag met de mogelijkheden van het programma.

Alle andere reacties, die werden geplaatst na afloop van de module, op een rij:

 • Je moet eerst wel wat ‘uurtjes’ met het programma werken, voordat je het helemaal in de vingers hebt.
 • Bedankt voor de fijne uitleg.
  Geweldig vond ik de afwisseling tussen luisteren en doen.
 • Afgelopen jaar heb ik een beleidsplan geschreven en de toets er in opgenomen.
 • Ik werkte al met Bareka a.d.h.v. de Handleiding, maar de cursus heeft extra verdieping gegeven.
 • Cursus is prima.
 • Veel interactie en de inhoud sluit goed aan bij de onderwijspraktijk.
 • Duidelijk verhaal en Bareka is een praktisch digitaal programma.

Ook nog enkele tips ter verbetering van de cursus, die we waar mogelijk gaan meenemen naar de volgende groepen:

 • Een handout tijdens de bijeenkomsten zou ik prettig vinden

Tips ter verbetering van het programma (toets- en oefendeel):

 • Er zijn al wat aanpassingen gedaan, die het gebruik makkelijker maken