Uitgebreide cursus (4 bijeenkomsten)

Naast de korte cursus is er ook de mogelijkheid een uitgebreide cursus te volgen. Deze cursus van in totaal 4 bijeenkomsten is ontwikkeld i.s.m. Margreeth Mulder (Wizz-Scholing) en Lex Gall (Onderwijs met Lev). Ook deze cursus is gevalideerd door de registercommissie. Activiteitnummer z3InUwO3aR.  De cursus is met 41 RU (registeruren) opgenomen in registerleraar.nl.

Voor verdere informatie, zie:

http://www.wizz-scholing.nl/bouwen-aan-een-stevig-rekenmuurtje/

of http://onderwijsmetlev.nl/cursus-bouwen-aan-een-rekenmuurtje/

Rekenmuurtje

Inhoud Uitgebreide cursus:

Na afloop van de cursus:
* heeft u kennis van de achtergronden van het onderzoek
* kent u de mogelijkheden van de profieltoets op groepsniveau en individueel niveau
* kunt u mogelijke problematieken bij de automatiseringsvaardigheden op groep- en individueel niveau in kaart brengen
* heeft u suggesties om resultaat gericht te oefenen
* weet u hoe u leerlingen kunt betrekken bij hun eigen automatiseringsdoelen (te oefenen drempels)
* heeft u handreikingen voor het houden van rekengesprekken met leerlingen
* heeft u handreikingen voor een beredeneerde aanpak automatiseren op groeps- en schoolniveau