Home

Met de Bareka Toetsen bouwen leerkracht en leerling samen aan een stevig Rekenmuurtje en krijgen ze een helder beeld van de rekenontwikkeling voor gerichte ondersteuning en oefening!

Bareka Toetsen

Bareka Toetsen

Bandstra Speciaal Rekenadvies is in 2008, vanuit uitgebreid wetenschappelijk onderzoek, gestart met de ontwikkeling van een online toets- en oefenprogramma, Daarbij wordt gebruik gemaakt van de Bareka Online Rekentoetsen en een digitaal oefenprogramma.
Lees meer
Scholing en presentaties

Scholing en presentaties

Wilt u meer weten van het effect van automatiseringstekorten op de rekenresultaten en van de mogelijkheden van de Bareka Online Rekentoetsen en het oefenprogramma? Vraag een algemene presentatie aan of volg een scholingsmodule.
Lees meer
Wetenschappelijk Onderzoek

Wetenschappelijk Onderzoek

De Bareka Online Rekentoetsen zijn ontwikkeld op basis van uitgebreid wetenschappelijk onderzoek door de Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Utrecht, binnen scholen voor (speciaal) basisonderwijs en voortgezet onderwijs in Nederland.
Lees meer
Stichting WAAR

Stichting WAAR

Bandstra Speciaal Rekenadvies is betrokken bij de oprichting van de Stichting WAAR.
De stichting is opgericht op 15/1/2020 en gaat werken aan het voorkomen en oplossen van Automatiseringstekorten en Rekenachterstanden.
Voor nadere informatie zie de website: www.stichtingwaar.nl

Er ontstaat verwarring over het Rekenmuurtje van Bareka en het gebruik van de Bareka Toetsen, omdat de firma Snappet meent ditzelfde muurtje als een ‘Snappet muurtje’ te moeten presenteren. Piet Bandstra, van Bareka en auteur bij Schoolsupport zegt hierover: “Snappet is géén rekentoets, heeft géén rechten op het gebruik van het Rekenmuurtje 3.0, biedt de school géén metingen op power en speed per steentje, biedt géén rapportages en heeft voor het verkleinen van leerlingen met één of meerdere jaren rekenachterstand géén samenwerking met Rekensprint Online voor hoogwaardige en dagelijkse remediëring.”