De Bareka Power en Speedtoets bestaat uit:

1. Speedtoets

2. Powertoets

3. Getalbegrip-toetsen

Met de toetsen worden de hiaten in de rekenontwikkeling in beeld gebracht. De uitkomsten van de toetsen worden zichtbaar gemaakt in het rekenmuurtje.

4. Oefendeel

Het oefendeel is gericht op het oefenen van de automatisering van de speedtoetsen. Lees meer.

NB: in het oefendeel kan alleen geoefend worden met de steentjes in het rekenmuurtje, die behoren bij de ‘speedsteentjes’, het zijn de gearceerde steentjes in het rekenmuurtje.

De resultaten van de toetsen zichtbaar gemaakt in het Rekenmuurtje

1. Speedtoets

De Speedtoets bestaat uit gearceerde steentjes van het rekenmuurtje, met o.a. de volgende cruciale steentjes:

> sommen tot 10
> splitsingen tot 10
> sprong over 10
> tientallen erbij / eraf tot 100
> sprong over tiental tot 100
> tafels
> deeltafels

2. Powertoets

Met de powertoets worden de hiaten in de rekenontwikkeling in beeld gebracht. Het betreft een selectie van de belangrijkste onderdelen van de rekenontwikkeling, oplopend van het niveau van BAO groep 3 t/m niveau groep 7.

De Powertoets bestaat uit de volgende onderdelen:

 • optellen
 • aftrekken
 • vermenigvuldigen
 • delen
 • breuken
 • procenten
 • kommagetallen
 • verhoudingen
 • geld
 • klok / tijd
 • metriek
 • grafieken

3. Getalbegrip-toetsen

Met de Getalbegrip-toets wordt in beeld gebracht, in hoeverre belangrijke onderdelen van getalbegrip worden beheerst.
Het betreft: Getalbegrip tot 10, 20, 100, 1000, 10.000, 100.000 en 1.000.000

De Getalbegrip-toetsen bestaan uit de volgende onderdelen:

 • Doortellen op de getallenlijn
 • Terugtellen op de getallenlijn
 • Sprongen vooruit op de getallenlijn
 • Sprongen achteruit op de getallenlijn
 • Wat is meer ?
 • Wat is minder ?