De Profieltoets Rekenen bestaat uit:

1. Automatiseringstoets

2. Screeningstoets

3. Getalbegrip-toetsen

Met de bovenstaande toetsen worden de hiaten in de rekenontwikkeling in beeld gebracht. De uitkomsten van de toetsen worden zichtbaar gemaakt in het rekenmuurtje.

4. Oefendeel

Het oefendeel is gericht op het oefenen van de automatisering van de rekendrempels. Lees meer.

NB: in het oefendeel kan alleen geoefend worden met de steentjes in het rekenmuurtje, die behoren bij de rekendrempels, zie het overzicht hieronder bij 1. Automatiseringstoets

De resultaten van de toetsen zichtbaar gemaakt in het Rekenmuurtje

1. Automatiseringstoets

De Automatiseringstoets bestaat uit de volgende onderdelen (rekendrempels):
 • Plus- en min-sommen tot 100

drempel 1a/b:       plus-sommen, min-sommen en splitsingen tot 10

drempel 2a/b/c/d: sprongen op de getallenlijn tot 100

drempel 3a/b:       plus-sommen en min-sommen over 10

drempel 4a/b:       plus-sommen en min-sommen tot 100 met tientallen

drempel 4c/d:       plus-sommen en min-sommen tot 100 over het tiental

 • Tafels en deeltafels tot 10

drempel 5a:         tafels 2 t/m 5 (en 10)

drempel 5b:         tafels 6 t/m 9

drempel 5c:         deeltafels 2 t/m 5 (en 10)

drempel 5d:         deeltafels 6 t/m 9

De digitale versie van de automatiseringstoets.

De schriftelijke versie van de automatiseringstoets.

2. Screeningstoets

Met de screeningstoets worden de hiaten in de rekenontwikkeling in beeld gebracht. Het betreft een selectie van de belangrijkste onderdelen van de rekenontwikkeling, oplopend van het niveau van BAO groep 3 t/m niveau groep 7.

De Screeningstoets bestaat uit de volgende onderdelen:

 • optellen
 • aftrekken
 • vermenigvuldigen
 • delen
 • breuken
 • procenten
 • kommagetallen
 • metriek
 • grafieken

De digitale versie van de screeningstoets

De schriftelijke versie van de screeningstoets

3. Getalbegrip-toetsen

Met de Getalbegrip-toets wordt in beeld gebracht, in hoeverre belangrijke onderdelen van getalbegrip worden beheerst.
Het betreft: Getalbegrip tot 10, 20, 100, 1000, 10.000 en 100.000

De Getalbegrip-toetsen bestaan uit de volgende onderdelen:

 • Doortellen op de getallenlijn
 • Terugtellen op de getallenlijn
 • Sprongen vooruit op de getallenlijn
 • Sprongen achteruit op de getallenlijn
 • Wat is meer ?
 • Wat is minder ?

De digitale versie van de getalbegrip-toets.