Profieltoets en Oefendeel

De Profieltoets Rekenen

Dé basis voor gerichte rekenhulp en een passende leerroute !

De Profieltoets Rekenen is gebaseerd op jarenlange ervaring opgedaan bij de ondersteuning van leerlingen met rekenproblemen. De toetsen zijn tevens onderdeel van een uitgebreid onderzoekstraject door de Rijksuniversiteit Groningen, binnen scholen voor (speciaal) basisonderwijs en voortgezet onderwijs in de provincie Fryslân. Aanvullend op dit longitudinale onderzoek, uitgevoerd in de periode 2006-2011, zijn de rekentoetsen gebruikt bij een grootschalig rekenonderzoek door de Universiteit Utrecht, uitgevoerd op basisscholen door heel Nederland en bij een rekenonderzoek door de Universiteit van Gent. In 2015 is gestart met een vervolgonderzoek door de Rijksuniversiteit Groningen waarbij leerlingen in het VMBO gedurende 4 jaren worden gevolgd. Voor verdere informatie zie ook “Verantwoording

De screeningstoetsen en automatiseringstoetsen: “power” én “speed” !
Met de screeningstoetsen worden de hiaten en foutenpatronen in de rekenontwikkeling in beeld gebracht. Daarmee krijgt u een beeld van de “power” van de rekenvaardigheid. Met de automatiseringstoetsen wordt in beeld gebracht, in hoeverre de basiskennis voldoende is geautomatiseerd. Daarmee krijgt u een beeld van de “speed” van de basale rekenvaardigheden. Door in het programma de Profielkaart aan te maken, krijgt u zicht op de cruciale aspecten van de rekenvaardigheid. De Profielkaart wordt voor leerkracht én leerling gevisualiseerd in het Rekenmuurtje. Voorbeelden van zowel individuele als de groepsrapportages zijn te vinden bij  “Downloads

Vanuit de Profieltoets Rekenen naar gerichte leerhulp.
Op basis van het Rekenmuurtje, de Profielkaart en de andere rapportages krijgt u een duidelijk beeld van de mogelijke interventies (groepsplan / handelingsplan) en/of keuzes t.a.v. het leerstofaanbod. Via de mail kan gratis ondersteuning bij de analyse en de interpretatie van de rapportages worden aangevraagd.

Aan de slag met de Profieltoets Rekenen.
Scholen kunnen een inlogcode met wachtwoord aanvragen, waarmee ze toegang krijgen tot de online versie van de rekentoetsen. De toetsen kunnen zowel voor individuele leerlingen als ook voor een hele groep worden gebruikt. Zodra de gebruiker de inlogcode met het wachtwoord heeft binnengekregen, kan worden ingelogd en kunnen alle screeningstoetsen, automatiseringstoetsen en getalbegrip-toetsen worden gebruikt. Na de digitale afname krijgt u automatisch toegang tot de uitgebreide rapportages, zowel individuele als groepsoverzichten. Scholen kunnen ook werken met de gratis te downloaden schriftelijke versie van de rekentoetsen. Na de afname van de schriftelijke toetsen kunnen de resultaten weer worden ingevoerd, zodat deze op dezelfde wijze worden verwerkt in het programma. De schriftelijke toetsen zijn te vinden bij  “Downloads“.

Beveiliging en privacy.
Het programma werkt binnen een door SSL beveiligde omgeving. Bandstra Speciaal Rekenadvies  onderschrijft het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 3.0. en staat geregistreerd als deelnemer. Voor verdere informatie zie de pagina Beveiliging en Privacy of de documenten bij downloads.