Bareka Online Rekentoetsen en Oefendeel

De Bareka Online Rekentoetsen

Dé basis voor gerichte rekenhulp en een passende leerroute !

De Bareka Online Rekentoetsen zijn gebaseerd op jarenlange ervaring opgedaan bij de ondersteuning van leerlingen met rekenproblemen. De toetsen zijn tevens gebaseerd op een uitgebreid onderzoekstraject door de Rijksuniversiteit Groningen, binnen scholen voor (speciaal) basisonderwijs en voortgezet onderwijs in de provincie Fryslân. Aanvullend op dit longitudinale onderzoek, uitgevoerd in de periode 2006-2011, zijn delen van de Bareka Online Rekentoetsen gebruikt bij een grootschalig rekenonderzoek door de Universiteit Utrecht, uitgevoerd op basisscholen door heel Nederland en bij een rekenonderzoek door de Universiteit van Gent. In 2015 is gestart met een vervolgonderzoek door de Rijksuniversiteit Groningen waarbij leerlingen in het VMBO gedurende enkele jaren zijn gevolgd. Voor verdere informatie zie ook “Verantwoording

De “power én speed-toetsen” !
Met de powertoetsen worden de hiaten in de rekenontwikkeling in beeld gebracht. Daarmee krijgt u een beeld van de “power” van de rekenvaardigheid. Met de speedtoetsen wordt in beeld gebracht, in hoeverre de basiskennis voldoende is geautomatiseerd. Daarmee krijgt u een beeld van de “speed” van de basale rekenvaardigheden. De resultaten worden voor leerkracht én leerling gevisualiseerd in het Rekenmuurtje. 

Vanuit de Bareka Online Rekentoetsen naar gerichte leerhulp.
Op basis van het Rekenmuurtje en de rapportages krijgt u een duidelijk beeld van de mogelijke interventies (groepsplan / handelingsplan) en/of keuzes t.a.v. het leerstofaanbod.

Aan de slag met de Bareka Online Rekentoetsen.
Scholen krijgen toegang tot Bareka Online via Basispoort. De toetsen kunnen voor de hele groep worden gebruikt. Zodra de gebruiker de inlogcode met het wachtwoord heeft binnengekregen, kan worden ingelogd en kunnen alle toetsen worden gebruikt. Na de digitale afname krijgt u automatisch toegang tot de uitgebreide rapportages, zowel individuele als groepsoverzichten. Scholen kunnen ook werken met de gratis te downloaden schriftelijke versie van de rekentoetsen. Na de afname van de schriftelijke toetsen kunnen de resultaten weer worden ingevoerd, zodat deze op dezelfde wijze worden verwerkt in het programma. De schriftelijke toetsen zijn te vinden bij  “Downloads“.

Beveiliging en privacy.
Het programma werkt binnen een door SSL beveiligde omgeving. Schoolsupport Uitgeverij B.V.  onderschrijft het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 4.0. en staat geregistreerd als deelnemer. Voor verdere informatie zie de pagina Beveiliging en Privacy of de documenten bij downloads.