Gekoppeld aan de toetsen is een oefenprogramma ontwikkeld.

Als de leerling inlogt met de eigen code kan hij / zij de resultaten van de toetsen bekijken en via het rekenmuurtje doorschakelen naar het oefendeel.

Binnen de oefenmodule krijgt de leerling zicht op zijn eigen basiskennis en gaat gericht oefenen met de speedsteentjes. Daarmee biedt het programma de mogelijkheid om preventief te werken. Door vanaf het begin de vinger aan de pols te houden en direct gerichte hulp te bieden worden rekenproblemen in de volgende leerjaren voorkomen.

Het oefenen van de speedsteentjes.

De leerling kan vervolgens zelf kiezen met welke steentje uit de rekenmuur hij/zij gericht aan de slag gaat. Alle sommen van het steentje (bijv. plussommen tot 10 worden, verdeeld over vier rondes, geoefend. Na het oefenen krijgt de leerling feedback op power en speed. De leerling ziet welke sommen in deze ronde zijn geoefend, of ze goed of fout waren én hoe vlot de antwoorden zijn gegeven.
Na deze feedback volgt de terugkoppeling naar het eigen oefenmuurtje van het betreffende steentje. Aan de kleuren van de steentjes is te zien welke sommen nog fout en/of te langzaam zijn gemaakt. Sommen, die nog niet goed en vlot worden beheerst, komen in de volgende oefensessie terug.

De leerling oefent tot de sommen van het steentje goed én vlot worden beheerst.

Daarna kan, in overleg met de leerkracht, de toets van het betreffende steentje worden gedaan. Daarmee wordt gecheckt of het oefenen het gewenste resultaat heeft gehad. Nadat de toets van het betreffende steentje opnieuw is afgenomen, wordt het resultaat zichtbaar in het rekenmuurtje van de leerling.