Licenties voor scholen

De kosten van een licentie voor het gebruik van de Bareka Online Rekentoetsen binnen een school zijn op basis van het totaal aantal leerlingen per brinlocatie.

Een licentie is gekoppeld aan een heel schooljaar. Dat geldt ook indien er in de loop van het schooljaar wordt gestart met het gebruik van het programma.

Via deze pagina kunt u de prijzen inzien en de licentie bestellen.

U krijgt dan de inlogcodes en nadere instructies via de mail toegestuurd. Indien uw school met Basispoort werkt wordt de koppeling via Basispoort gemaakt.

NB.: De digitale toetsen en het oefendeel vinden plaats in een beveiligde digitale leeromgeving, zodat de privacy gewaarborgd is.

De kosten van een licentie voor scholen met meerdere locaties worden bepaald op basis van het aantal locaties en het aantal leerlingen en groepen per locatie. Vraag een offerte aan via het contactformulier

Ook voor VO-scholen en MBO-scholen wordt een kostenberekening op basis van het aantal leerlingen gemaakt.

Aanvullend op een licentie bieden we de volgende advies- en ondersteuningstrajecten aan; lees meer.

Het is mogelijk om de Bareka Online Rekentoetsen gratis uit te proberen binnen uw school, lees meer

Verlengen van de licentie

Nieuwe werkwijze verlengen licenties m.i.v. het schooljaar 2021-2022

Licenties lopen na het schooljaar 2021-2022 door en worden dus in het vervolg automatisch verlengd. Opzeggen van een doorlopende licentie doe je vòòr 1 augustus van enig schooljaar. De licentiecontactpersoon krijgt voor het ingaan van een nieuw schooljaar bericht over de automatische verlenging en hoe een licentie te beëindigen.
M.i.v. schooljaar 2022-2023 wordt de licentiestructuur aangepast naar een structuur die rekening houdt met de schoolgrootte (PO-scholen) of de gebruikersaantallen (VO/Mbo). We informeren alle licentieklanten tijdig over de nieuwe licentiestructuur.

Daarna kunt u zelf de leerlingen, die al in het systeem staan, verplaatsen vanuit het huidige naar het komende schooljaar. Deze leerlingen behouden de bestaande codes en de toets-gegevens ‘verhuizen’ mee naar het komende schooljaar.
De eenvoudigste manier is via Beheer > Edexml-import, zie ook de informatie onder de knop “Uitleg” op die pagina.

Inhoud Schoollicentie

  • onbeperkt gebruik met alle groepen / leerlingen van de school.
  • onbeperkte afname van alle toetsen.
  • onbeperkt gebruik van het oefendeel, waarmee de (gearceerde) ‘speedsteentjes’ in het rekenmuurtje kunnen worden geoefend.
  • resultaten zichtbaar gemaakt in het rekenmuurtje, zowel voor de leerkracht als voor de leerling.
  • rapportages op groepsniveau en op individueel niveau.
  • documenten t.b.v. het rekengesprek of diagnostisch gesprek