Licentie voor studenten (PABO)

Studenten, die Bareka Toetsen willen inzetten bij een rekenonderzoek op hun stageschool, kunnen een gratis proeflicentie aanvragen.

Deze licentie loopt, in verband met de privacy van de leerlingen, altijd via de stageschool en een contactpersoon (bijvoorbeeld de mentor) van deze school. De stageschool krijgt een inlogcode en maakt afspraken over het gebruik daarvan met de student.

Voor het aanvragen van de proeflicentie, zie hier