Scholing en Advies

Wilt u meer weten over het gebruik van de Bareka Online Rekentoetsen en het onderliggende wetenschappelijk onderzoek?

We bieden daarvoor meerdere mogelijkheden:

  • Algemene presentatie / scholingsbijeenkomst
  • Korte scholingsmodule (2 bijeenkomsten)
  • Uitgebreide scholingsmodule (4 bijeenkomsten)
  • Scholingsmodule gericht op Diagnostiek
  • Scholing en Advies op maat

Algemene presentatie / scholingsbijeenkomst

Wilt u meer weten van het effect van automatiseringstekorten en de belemmerende invloed daarvan op de rekenresultaten? En wilt u meer weten van de mogelijkheden van de Bareka Online Rekentoetsen en het  oefenprogramma dan kan  een algemene presentatie worden aangevraagd. De presentatie / scholingsbijeenkomst wordt aangepast aan de wensen, beginsituatie en doelgroepen van uw school / organisatie. Op basis hiervan wordt een kostenberekening gemaakt.  Lees meer.

Korte scholingsmodule.

Er wordt een korte praktijkgerichte cursus aangeboden voor leerkrachten, remedial teachers, intern begeleiders en rekenspecialisten. De cursus is gericht op  het PO (BaO, SBO of SO), maar biedt ook voldoende informatie voor het VO (VMBO, PrO of VSO). De cursus wordt uitgevoerd door Wizz-scholing en is gevalideerd door de registercommissie en met 10 RU (registeruren) opgenomen in registerleraar.nl. Activiteitnummer: FmXU8RQXkp.

Deze cursus wordt verdeeld over twee bijeenkomsten. Lees meer.

Uitgebreide scholingsmodule.

Naast de korte cursus is er voor leerkrachten, intern begeleiders en rekenspecialisten ook de mogelijkheid een uitgebreide cursus te volgen . De cursus wordt uitgevoerd door Wizz-Scholing. In deze cursus is er meer aandacht voor de analyse van de toetsresultaten en de vertaling naar het aanbod. Ook deze cursus is gevalideerd door de registercommissie; Activiteitnummer z3InUwO3aR.  De cursus is met 41 RU (registeruren) opgenomen in registerleraar.nl.

Deze cursus wordt verdeeld over vier bijeenkomsten. Lees meer.

Scholingsmodule gericht op Diagnostiek.

Als aanvulling op bovenstaande modules is er ook de mogelijkheid een cursus te volgen, waarbij de nadruk ligt op het gebruik van de Profieltoets Rekenen bij Diagnostiek. Deze cursus is ontwikkeld door Wolter Danhof en Wilfred Hofstetter.

Deze cursus wordt verdeeld over twee bijeenkomsten. Lees meer.

Scholing en advies op maat

Naast bovenstaande scholingsmogelijkheden kunt u ook scholings- en/of adviestrajecten op maat aanvragen. Inhoud en vormgeving wordt dan op uw wensen afgestemd. Lees meer.