Nieuwe functies en updates

Op deze pagina houden we je op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en updates rond het Bareka platform. Voor de verdere ontwikkeling van de meet- en toetsomgeving maken we graag gebruik van de ervaringen van de gebruikers. Suggesties om het programma te verbeteren zijn dan ook van harte welkom. Geef ze door via het contactformulier onderaan deze pagina, of via de FEEDBACK knop in het programma zelf.

Hieronder vind je de meest recente wijzigingen / updates.

Afbeelding Nieuwe ontwikkelingen

Augustus 2022:

De inlog voor basisscholen verloopt vanaf 1/8/2022 via je Basispoorttoegang. Alle licenties zijn inmiddels overgezet. Meer informatie is te vinden op toets.bareka.nl.

Er is een koppeling met Rekensprint Online gelegd: de Bareka meting is in het Dasboard van Rekensprint Online beschikbaar als Rekenmuur 3.0. Per steentje is een stevig Rekenmuur Oefenprogramma te koppelen als extra oefening of remediëring. Meten in Bareka kan opgevolgd worden door remediëring in Rekensprint.

juni. 2022:

Er is een handige bijlage met FAQ’s beschikbaar over handige en verstandige inzet van de Bareka Online Rekentoetsen.

Download deze hier.

aug. 2021:

Vernieuwing van het Bareka Rekenmuurtje.
Uitbreiding met een aantal cruciale bouwstenen (rekendrempels) in de onderste lagen van het rekenmuurtje.

Vernieuwing van het Bareka Toets-deel.
De Profieltoets wordt vervangen door de “Bareka Power en Speedtoets”

Vernieuwing van de Rapportages
verbetering van de eenduidigheid
mogelijkheid te kiezen voor PDF-formaat

Vernieuwing van het inloggen bij Bareka:
Koppeling aan Basispoort (operationeel op 1/1/2022)

NB: De historie van de rekenmuurtjes en de rapportages van de toets-resultaten van het vorig schooljaar blijven nog beschikbaar.

Mei 2020: Uitlegknop toegevoegd aan de menubalk

Bij elk onderdeel van de menubalk staat nu een knop “Uitleg”, waarmee direct wordt doorgeklikt naar de handleiding van het betreffende onderdeel.

Mei 2020: Invoer grote getallen in een toets gebruiksvriendelijker

Bij het invoeren van antwoorden bij grotere getallen, bijv. 25.000, worden nu, zowel antwoorden mét een punt als antwoorden zónder punt, goed gerekend.

April 2020: Inzicht in oefeningen leerling.

Het is nu mogelijk om via het leerkrachtdeel door te koppelen naar het oefendeel van de leerling.
Dit maakt het mogelijk om bij thuis-onderwijs zicht te houden op de vorderingen van de leerlingen in het oefendeel.

November 2019: Groepsrapportages aangepast.

De belangrijkste aanpassing is, dat de nieuwe rapportages niet meer ‘per afname’ worden aangemaakt. De rapportage ‘verzamelt’ de meest recente toets-scores. Dat voorkomt, dat je bij verschillende afnames meerdere rapportages moet aanmaken. De rapportage komt op deze manier overeen met de toets-scores, die in het rekenmuurtje van de leerling(en) zichtbaar zijn.

Bij het aanmaken van de rapportages kan nog wel worden gekozen voor de periode, waar de rapportage op moeten worden gebaseerd. Dat kan zijn op basis van de toetsen uit het huidige schooljaar, uit het vorige schooljaar, uit het huidige én vorige schooljaar, of op basis van alle toetsen. Verder wordt in de naam van de rapportages duidelijk aangegeven, dat het gaat om een rapportage van de “speed” (automatisering), de “power” of beide.

Tenslotte is het nu ook mogelijk een groepsoverzicht “getalbegrip” aan te maken.

November 2019: Mogelijkheid Import via Edexml-bestand

Het is nu ook mogelijk de leerlingen via een Edexml-bestand te importeren. De meeste administratiesystemen bieden de mogelijkheid een Edexml-bestand aan te maken.

Febr. 2019: Toetsen Toewijzen gebruiksvriendelijker

Het toewijzen van de toetsen hebben we verbeterd. In de nieuwe werkwijze kan in het startscherm worden gekozen voor de periode waarin de toets wordt afgenomen. Zodra deze periode is gekozen worden de toetsen automatisch samengesteld. Daarna kan nog worden gekozen voor de digitale of de schriftelijke versie. Nadat de eigen groep is geselecteerd worden deze toetsen in het systeem klaargezet.

Door Rekendrempels (Automatiseringstoets) of som-categorieën (Screeningstoets) aan of uit te vinken kan de toets verder worden aangepast en afgestemd op het niveau van de groep / leerling(en). Hetzelfde geldt voor de Getalbegrip-toets.

Inloggen via Entree Federatie van Kennisnet.
We bieden de mogelijkheid in te loggen via Entree Federatie van Kennisnet. Dit maakt het voor scholen mogelijk om de leerlingen met één inlogcode gebruik te laten maken van alle digitale leermiddelen.

Verdere informatie is te vinden op de website van Kennisnet: https://www.kennisnet.nl/diensten-voor-de-school/

Mocht je hiervoor belangstelling hebben, stuur even een mailtje naar info@bareka.nl voor nadere instructies t.a.v. de werkwijze.

December 2018: Verbeteringen Rekenmuurtje

De volgende verbeteringen / uitbreiding gekoppeld aan het rekenmuurtje:

 • de steentjes van de rekendrempels zijn gearceerd, zodat leerlingen weten welke steentjes ze kunnen / moeten oefenen.
 • legenda onderaan rekenmuurtje aangepast (termen power en speed)
 • term ‘power’ bij de automatiseringstoets vervangen door ‘aantal goed’
 • mogelijkheid het vorige rekenmuurtje te bekijken om voortgang te laten zien
 • mogelijkheid alle opeenvolgende rekenmuurtjes van een leerling in één keer te bekijken / printen / downloaden
 • mogelijkheid de rekenmuurtjes per groep te bekijken / printen / downloaden

November 2018: Verdere uitbreiding van het “Beheer”

Het “Beheer” is verder uitgebreid, zodat alle ‘acties’ t.a.v. de leerlingen en de leerkrachten zelf kunnen worden uitgevoerd. Daarmee komen we tegemoet aan de eisen van de nieuwe AVG-wetgeving.

Het betreft de volgende nieuwe functies:

 • code en wachtwoord per leerkracht, waarmee deze alleen toegang krijgt tot de eigen groep. 
 • Nieuw zelf gekozen wachtwoord(en) per groep in kunnen voeren.
 • uitbreiding van de mogelijkheid om toetsen, bijv. die nog ‘in uitvoering” zijn, te verwijderen.

Daarnaast hebben we ons aangesloten bij de Entree Federatie van Kennisnet. Dit maakt het voor scholen mogelijk om de leerlingen met één inlogcode gebruik te laten maken van alle digitale leermiddelen. Zodra we dit hebben gerealiseerd volgt nadere informatie over de mogelijkheden en de werkwijze.

Mei 2018: Zelf groepen in het systeem zetten via “Excel import”

Onder het tabblad “Beheer” is de functie toegevoegd, waarmee u zelf groepen in het systeem kunt zetten. U kunt de namen van de leerlingen importeren via een Excel-document. Het format kunt u downloaden op de website bij “Downloads

In het format dienen de gegevens in aparte kolommen te worden geplaatst:

 • De kolommen “voornaam” en “achternaam” dienen gevuld te zijn.
 • De kolommen “tussenvoegsel”, “geboortedatum” en “geslacht” mogen leeg zijn.

 

Feb. 2018: Rapportages uit vorig schooljaar aanmaken

Bij “Instellingen” kunt u rapportages uit het vorig schooljaar weer zichtbaar maken. Voor de beschrijving zie de handleiding pagina 27.

Feb. 2018: Invoeren toetsscores per onderdeel bij papieren versie ook mogelijk bij screeningstoetsen en getalbegrip-toetsen!

Bij de automatiseringstoetsen kon u alkiezen of u de scores per vraag (opgave) of per onderdeel (rekendrempel) wilt invoeren. Dit maakte het mogelijk om de schriftelijk afgenomen toetsen vlotter te verwerken, waarna de scores worden meegenomen in het rekenmuurtje en de andere rapportages.

Bij de screeningstoetsen en getalbegrip-toetsen hebben we de mogelijkheid om de scores per vraag (opgave) in te voeren nu ook toegevoegd. De consequentie is dan wel, dat informatie die van belang kan zijn voor de nadere foutenanalyse, niet uit het systeem kan worden gehaald. Onze voorkeur gaat dan ook uit naar het invoeren per vraag (som), alle analysemogelijkheden beschikbaar blijven, maar uiteindelijk wordt de keuze uiteraard door de gebruiker bepaald.

Jan. 2018: Werkwijze per afnamemoment / functioneringsniveau

Bij downloads de werkwijze per afnamemoment / functioneringsniveau.

Specifieke informatie over de werkwijze, incl. voorbeelden, voor:

Werkwijze M3 tot E3     Werkwijze E3 tot M4

Werkwijze M4 tot E4     Werkwijze E4 tot M5

Werkwijze M5 tot E5      Werkwijze E5 tot M6

Werkwijze M6 tot E6      Werkwijze E6 tot M7

Werkwijze M7 tot E7       Werkwijze E7 tot E8

Nov 2017: Invoeren toetsscores papieren versie automatiseringstoetsen gebruiksvriendelijker!

Bij de automatiseringstoetsen kunt u nu kiezen of u de scores per vraag (opgave) of per onderdeel (rekendrempel) wilt invoeren.
Dit maakt het mogelijk om de schriftelijk afgenomen toetsen vlotter te verwerken, waarna de scores worden meegenomen in het rekenmuurtje en de andere rapportages.

Bij de screeningstoetsen en getalbegrip-toetsen is er alleen de mogelijkheid om de scores per vraag (opgave) in te voeren, omdat dit van belang kan zijn voor de nadere foutenanalyse.

Sept./okt. 2017: Uitbreiding Leerlingenbeheer in Leerkrachtdeel

De volgende functies zijn toegevoegd aan het leerkrachtdeel:

Beheer Leerlingen:

 • nieuwe leerling(en) invoeren
 • leerling-gegevens wijzigen
 • een nieuw wachtwoord aanmaken voor de leerling(en)
 • leerling(en) uit het systeem verwijderen

Beheer Groepen:

 • nieuwe groep(en) invoeren
 • naam van de groep wijzigen
 • leerlingen aan de (nieuwe) groep toevoegen
 • leerlingen naar een andere groep verplaatsen
 • alle leerlingen van de groep een nieuw wachtwoord geven
 • hele groep (incl. de leerlingen) uit het systeem verwijderen

Beheer Toetsen:

 • toetsen, die nog niet zijn afgenomen / gestart, uit het systeem verwijderen

Mei 2017: Update van de handleidingen bij de digitale versie

De handleiding voor de leerkracht en de leerling zijn vernieuwd, waarbij alle aanpassingen uit de afgelopen periode zijn meegenomen. Ook zijn er verwijzingen via hyperlinks naar de voorbeelden op de website toegevoegd.

Mei 2017: Uitbreiding van het oefendeel naar alle rekendrempels.

Het oefendeel is uitgebreid met de volgende rekendrempels:

 • drempel 1c (splitsingen tot 10)
 • drempel 2a (sprong van 1 verder op de getallenlijn)
 • drempel 2b (sprong van 1 terug op de getallenlijn)
 • drempel 2c (sprong van 10 verder op de getallenlijn)
 • drempel 2d (sprong van 10 terug op de getallenlijn)
 • drempel 5c (deeltafels 2 t/m 5)
 • drempel 5d (deeltafels 6 t/m 9)

Dit betekent, dat nu alle rekendrempels kunnen worden geoefend in het oefendeel.

Je kunt in het programma via een knop (rechtsboven bij het nieuwe rekenmuurtje) doorklikken naar het “oude rekenmuurtje”.
Ook bij de rapportages kun je via een knop (ook rechtsboven) doorklikken naar de oude rapportages.

Nov. 2019:

Nieuw keuzescherm voor aanmaken van groepsrapportages:

Febr. 2019:

Nieuw Keuzescherm Toetsen Toewijzen

Dec. 2018: 

Rekendrempels beter zichtbaar in het Rekenmuurtje

 

Nov. 2018: Beheer verder uitgebreid

Mei 2018: Beheer uitgebreid

 

 

 

In de afzonderlijke bestanden vindt u:

 • De Toetswijzer van het betreffende niveau:
  • o.a. Welke toetsen geschikt zijn
 • Voorbeeldrapportages van het betreffende niveau:
  • o.a. Groepsoverzicht automatisering
 • Analysewijzer:
  • o.a. Aanwijzingen voor het aanbod in de periode na de afname van de toetsen

 

maart 2017: Analysewijzers PO

We hebben inmiddels uitgebreide analysewijzers ontwikkeld voor het gebruik binnen het primair onderwijs.
Beschikbare Analysewijzers zijn te vinden bij downloads.
In de komende periode worden ook analysewijzers ontwikkeld voor het gebruik binnen het VO / MBO.

jan. 2017: foutieve opgaven in schriftelijke versie getalbegrip-toets gecorrigeerd

 

In de schriftelijke versie van de getalbegrip-toets zaten enkele foute opgaven, zie hiernaast.

 

De fouten zijn gecorrigeerd in de nieuwe schriftelijke versie.

Getalbegrip tot 10.

Bij IT2 klopte de 2e opgave niet;

het moest zijn: ? – 6 – 7 – 8

Getalbegrip tot 100.

IT 5, opgave 2 en 3 waren niet juist; het moest zijn:

welk getal is het minste: 38 – 53 – 46

welk getal is het minste: 57 – 41 – 32

dec. 2016: Uitbreiding van het rekenmuurtje

In december is er een update en uitbreiding van het programma doorgevoerd.

Via het rekenmuurtje krijgt u nu zicht op alle som-categorieën, die in de screeningstoets zijn opgenomen. Daarnaast zijn nu ook de resultaten van de getalbegrip-toetsen zichtbaar.

Als u op een steentje van het rekenmuurtje klikt verschijnen onder het rekenmuurtje de details van de betreffende somcategorie

Het uitgebreide rekenmuurtje:

dec. 2016: observatieblad uitgebreid

De schriftelijke variant van observatieblad is toegevoegd aan het menu downloads.

Bij schriftelijke afname van de screeningstoets kunt u gebruik maken van dit lege exemplaar van het observatieblad, dat kan worden gebruikt bij het diagnostisch gesprek.

Op het observatieblad kunt u de bevindingen tijdens het diagnostisch gesprek per som-categorie vastleggen en de oplossingswijze ordenen. Daarnaast vindt u op het blad aanwijzingen voor het vervolg.

Bij digitale afname van de screeningstoets, kunt u in het programma het “observatieblad” aanmaken. Daarbij worden alle toetsgegevens (antwoorden en tijd per som) op het blad weergegeven, zodat u deze gegevens kunt gebruiken bij de keuze van de inhoud van het diagnostisch gesprek.

Het Observatieblad: