Licenties

Een licentie voor de Bareka Online Rekentoetsen kan via de mail worden aangevraagd.

De tarieven voor het gebruik van de Bareka Online Rekentoetsen zijn gekoppeld aan de gebruikerscontext:

A. Licentie voor het gebruik binnen een School (PO / VO / MBO); lees meer

B. Licentie voor het gebruik binnen een RT-praktijk; lees meer

C. Proeflicentie voor studenten PABO of Master SEN; lees meer

Gekoppeld aan de licentie voor de Bareka Online Rekentoetsen bieden we de mogelijkheid om uitgebreidere adviestrajecten aan te vragen; lees meer