Bareka en Rekensprint de perfecte combinatie!

Rekensprint: Online en op papier!

De koppeling van Rekensprint aan de Bareka Online Rekentoetsen.
In Rekensprint en Rekensprint Online is een koppeling aanwezig met de power- en speedtoetsen van Bareka, geheel gebaseerd op het Rekenmuurtje.

Aan de hand van instapschema’s (zie www.rekensprint.nl en zie onder HULP in RS Online Dashboard) bepaal je in welke week van Rekensprint Start, Basis, Extra of 1F, een leerling (met grote rekenachterstanden die langlopende remediëring nodig heeft) zijn remediëring kan starten. De vooruitgang is door middel van een herhaalde afname van de Power- en/of Speedtoets(delen) goed meetbaar. Maar ook in RS Online worden geoefende sommen op het Rekenmuurtje 3.0 getoond, met dezelfde kleurtjes.
Het is in RS Online ook mogelijk om gericht een oefenprogramma te starten op losse stenen uit de Rekenmuur 3.0, waar leerlingen zwak op scoren.

Vanaf 2022 is het mogelijk om de Bareka Online toets-rapportages in te lezen in het Schoolsupport Dashboard, waarna het klaarzetten van oefentaken en remediëringsprogramma’s nog makkelijker wordt.