Downloads

Download hier alle publicaties, voorbeelddocumenten en handleidingen van Bandstra Speciaal Rekenadvies.

Import via Edexml-bestand, t.b.v. schoollicentie

Het is mogelijk de leerlingen via een Edexml-bestand te importeren. De meeste administratiesystemen bieden de mogelijkheid een Edexml-bestand aan te maken. Alle leerlingen en stamgroepen uit het bestand worden dan in één keer ingelezen.
Voor de werkwijze zie tabblad Beheer in het programma.

Import via Excel-bestand; t.b.v. proeflicentie

Een andere mogelijkheid is door gebruik te maken van een Excelbestand. Het is daarbij van belang, dat het juiste format (zie hieronder) wordt gebruikt. Voor de werkwijze zie ook tabblad Beheer in het programma.

Format Leerlingenlijst voor importeren inlogcodes

Werkwijze zelf groep(en) importeren via Exceldocument

Hieronder een document, met een algemene beschrijving van de werkwijze. het betreft de keuze van de (standaard) toets, voorbeelden van rapportages en algemene aanwijzingen t.a.v. de analyse van de toets-uitslagen en het aanbod.

Werkwijze Algemeen (versie nov. 2021)

Vervolgens een document, met een overzicht van alle standaard toetsen en de daaraan gekoppelde rekenmuurtjes per afnameperiode.

Overzicht van de Standaardtoetsen per afnameperiode

 • De Toetswijzer:
  • welke standaardtoetsen zijn er
  • wat is de inhoud van deze toetsen is
 • Voorbeeldrapportages:
  • Power en Speedkaart
  • Volgkaart
 • Analysewijzer:
  • analysewijzer (Algemeen)
  • aanwijzingen voor het aanbod (Algemeen)

De aangepaste werkwijze per afnamemoment n.a.v. versie aug. 2021 komt z.s.m. beschikbaar.

Hierbij het document, dat uitleg geeft over de manier waarop het programma kan worden gebruikt bij een (diagnostisch) rekengesprek.

Werkwijze Rekengesprek Algemeen (aug.2021)

Het document bevat:

 • Stappenplan rekengesprek a.d.h.v. de Toets-uitslag
 • Aandachtspunten t.b.v. de uitvoering van het handelingsplan

Specifieke afbeeldingen van het rekenmuurtje zijn opgenomen in de “Werkwijze per afnamemoment / functioneringsniveau”, zie hierboven.

Het Rekenmuurtje (versie 2021)

Leeg Rekenmuurtje voor de leerling

Het Rekenmuurtje printen.

Het Rekenmuurtje in een ander document ‘plakken’

Als aanvulling op de werkwijze PO vindt u hieronder de Werkwijze (o.a. Toets en Analysewijzers) voor het V.O. en MBO

Werkwijze (Toets- en Analysewijzer) VO – versie okt. 2021

Werkwijze (Toets- en Analysewijzer) MBO – versie okt. 2021

Bij digitale afname van de powertoets, kunt u in het programma het “observatieblad” aanmaken. Daarbij worden alle toets-gegevens (antwoorden en tijd per som) op het blad weergegeven, zodat u deze gegevens kunt gebruiken bij de keuze van de inhoud van het (diagnostisch) Rekengesprek.

Observatieblad

Wordt nog uitgewerkt en aangepast aan de vernieuwde Power en Speedtoets (versie aug. 2021)

Bij schriftelijke afname van de Powertoets kunt u gebruik maken van dit lege exemplaar van het observatieblad, dat kan worden gebruikt bij het (diagnostisch) Rekengesprek.

Op het observatieblad kunt u de bevindingen tijdens het Rekengesprek per steentje (som-categorie) vastleggen en de oplossingswijze ordenen. Daarnaast vindt u op het blad aanwijzingen voor het vervolg.

Publicaties n.a.v. het Onderzoek.

2017; Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk: Automatisering van basale rekenkennis en het ontstaan van rekenproblemenDrempels in het tot stand komen van feitenkennis en procedurele kennis

2015;Volgens Bartjens jaargang 34 2014/2015 Nummer 3: Rekendrempels nemen

2013; Eindrapport voor de deelnemende scholen: Rapport Leerbaarheid Hoofdrekenen

2012;Remediaal, Nummer 5/6, Jaargang 12 (2011/2012): Artikel Leerbaarheid Hoofdrekenen VO;

2008;Panama-Post, Nummer 2, Jaargang 27: Artikel Leerbaarheid Hoofdrekenen BAO/SBO

Aanvullende informatie.

Twee artikelen van Sophie Dekker (Remedial Teacher en bestuurslid van de Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs) op de website van Wijzer over de basisschool: Voorkom rekenproblemen en versterk rekenvaardigheden en aanvullend voor de bovenbouw: Het Rekenmuurtje en 4 tips voor een goede basis vanaf groep 6

Anne van Hoogmoed e.a.; De globale en lokale betrouwbaarheid van de
screeningstoets van de Bareka Profieltoets Rekenen bij
kinderen in groep 3; PEDAGOGISCHE STUDIËN 2019 (96) 301-311

Anne van Hoogmoed; Liever gamen dan sommen maken; Volgens Bartjens jaargang 38 Nr 5

Gerrits en Noteboom; Rekenen op je basisvaardigheden; JSW 10 juni 2018

Gribling; Wij willen oefenen! – Gemotiveerde leerlingen bij het automatiseren; Volgens Bartjens jaargang 36 Nr 5

Noteboom; Spel in de rekenles – Drempelspellen; Volgens Bartjens jaargang 36 Nr 4

Noteboom; Juf laat mij het zelf maar leren; Volgens Bartjens jaargang 34 Nr 3

Verbeeck; Het heft in eigen handen; Volgens Bartjens jaargang 34 Nr 3

Hoofdrapport Over de drempels met taal en rekenen (commissie Meijerink)

Brochure Iedereen kan leren rekenen (PO-raad)

Rapport Automatiseren bij rekenen-wiskunde – Inspectie van het Onderwijs

Hieronder het document met de Algemene Voorwaarden van Bandstra Speciaal Rekenadvies