Downloads

Download hier alle publicaties, voorbeelddocumenten en handleidingen van Bandstra Speciaal Rekenadvies.

Werkwijze Algemeen (versie aug. 2021)

 • De Toetswijzer:
  • welke standaardtoetsen zijn er
  • wat is de inhoud van deze toetsen is
 • Voorbeeldrapportages:
  • Power en Speedkaart
  • Volgkaart
 • Analysewijzer:
  • analysewijzer (Algemeen)
  • aanwijzingen voor het aanbod (Algemeen)

De aangepaste werkwijze per afnamemoment n.a.v. versie aug. 2021 komt z.s.m. beschikbaar.

Hieronder vindt u documenten, die uitleg geven over de manier waarop de rapportages vanuit het programma kunnen worden gebruikt bij een (diagnostisch) rekengesprek.

U kiest het document dat gekoppeld is aan uw eigen groep. Daarmee krijgt u uitleg over de manier waarop u middels het (diagnostisch) rekengesprek hiaten in de procedurekennis tot het niveau van uw groep in kaart kunt brengen.

Elk document bevat:

 • Stappenplan rekengesprek
 • Sommenbladen
 • Observatiebladen
 • Analysekaart
 • Overzicht t.b.v. handelingsplan
 • Aandachtspunten t.b.v. de uitvoering van het handelingsplan

Rekengesprek E3 (tot M4)

Rekengesprek M4 (tot E4)

Rekengesprek E4 (tot M5)

Rekengesprek M5 (tot E5)

Rekengesprek E5 (tot M6)

Rekengesprek M6 (tot E6)

Rekengesprek E6 (tot M7)

Werkwijze Rekengesprek (compleet)

Specifieke afbeeldingen van het rekenmuurtje zijn opgenomen in de “Werkwijze per afnamemoment / functioneringsniveau”, zie hierboven.

Het Rekenmuurtje (versie 2021)

Leeg Rekenmuurtje voor de leerling

Het Rekenmuurtje printen.

Het Rekenmuurtje in een ander document ‘plakken’

De toetswijzers PO zijn opgenomen in de “Werkwijze per afnamemoment / functioneringsniveau”, zie hierboven.

Daar vindt u tevens voorbeeldrapportages en analysewijzers per niveau.

Hieronder de Toetswijzers voor het V.O. en MBO

Toetswijzer VO – versie feb. 2019

Toetswijzer MBO – versie feb. 2019

NB: De Toetswijzers n.a.v. het nieuwe rekenmuurtje (2021) komen binnenkort beschikbaar

De analysewijzers voor PO zijn opgenomen in de “Werkwijze per afnamemoment / functioneringsniveau”, zie hierboven.

Analysewijzers voor MBO zijn nog in ontwikkeling. Vooreerst kan gebruik worden gemaakt van de Analysewijzers voor VO, zie hieronder

Analysewijzer voor VO:

Analysewijzer VO Fase 2 (FN 5) – versie feb. 2019

Analysewijzer VO Fase 3 (FN 6) – versie feb. 2019

Analysewijzer VO Fase 4 (FN 7) – versie feb. 2019

NB: De Analysewijzers n.a.v. het nieuwe rekenmuurtje (2021) komen binnenkort beschikbaar

Observatieblad

Bij schriftelijke afname van de screeningstoets kunt u gebruik maken van dit lege exemplaar van het observatieblad, dat kan worden gebruikt bij het diagnostisch gesprek.

Op het observatieblad kunt u de bevindingen tijdens het diagnostisch gesprek per som-categorie vastleggen en de oplossingswijze ordenen. Daarnaast vindt u op het blad aanwijzingen voor het vervolg.

Bij digitale afname van de screeningstoets, kunt u in het programma het “observatieblad” aanmaken. Daarbij worden alle toetsgegevens (antwoorden en tijd per som) op het blad weergegeven, zodat u deze gegevens kunt gebruiken bij de keuze van de inhoud van het diagnostisch gesprek.

Specifieke voorbeelden zijn opgenomen in de “Werkwijze per afnamemoment / functioneringsniveau”, zie hierboven.

Daar vindt u tevens toetswijzers en analysewijzers per niveau.

Profielkaart – voorbeeld

Analysekaart – voorbeeld
Observatieblad – voorbeeld
Sommenblad – voorbeeld

Volgkaart – voorbeeld

Profielkaart Foutenpatronen – voorbeeld

Publicaties n.a.v. het Onderzoek.

2017; Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk: Automatisering van basale rekenkennis en het ontstaan van rekenproblemenDrempels in het tot stand komen van feitenkennis en procedurele kennis

2015;Volgens Bartjens jaargang 34 2014/2015 Nummer 3: Rekendrempels nemen

2013; Eindrapport voor de deelnemende scholen: Rapport Leerbaarheid Hoofdrekenen

2012;Remediaal, Nummer 5/6, Jaargang 12 (2011/2012): Artikel Leerbaarheid Hoofdrekenen VO;

2008;Panama-Post, Nummer 2, Jaargang 27: Artikel Leerbaarheid Hoofdrekenen BAO/SBO

Aanvullende informatie.

Twee artikelen van Sophie Dekker (Remedial Teacher en bestuurslid van de Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs) op de website van Wijzer over de basisschool: Voorkom rekenproblemen en versterk rekenvaardigheden en aanvullend voor de bovenbouw: Het Rekenmuurtje en 4 tips voor een goede basis vanaf groep 6

Anne van Hoogmoed e.a.; De globale en lokale betrouwbaarheid van de
screeningstoets van de Bareka Profieltoets Rekenen bij
kinderen in groep 3; PEDAGOGISCHE STUDIËN 2019 (96) 301-311

Anne van Hoogmoed; Liever gamen dan sommen maken; Volgens Bartjens jaargang 38 Nr 5

Gerrits en Noteboom; Rekenen op je basisvaardigheden; JSW 10 juni 2018

Gribling; Wij willen oefenen! – Gemotiveerde leerlingen bij het automatiseren; Volgens Bartjens jaargang 36 Nr 5

Noteboom; Spel in de rekenles – Drempelspellen; Volgens Bartjens jaargang 36 Nr 4

Noteboom; Juf laat mij het zelf maar leren; Volgens Bartjens jaargang 34 Nr 3

Verbeeck; Het heft in eigen handen; Volgens Bartjens jaargang 34 Nr 3

Hoofdrapport Over de drempels met taal en rekenen (commissie Meijerink)

Brochure Iedereen kan leren rekenen (PO-raad)

Rapport Automatiseren bij rekenen-wiskunde – Inspectie van het Onderwijs

Hieronder het document met de Algemene Voorwaarden van Bandstra Speciaal Rekenadvies