Analysewijzers

De Analysewijzers bieden aanwijzingen voor hulp binnen de verschillende contexten van PO, VO en MBO

De Bareka Toetsen bieden verschillende toetsen, die kunnen worden gebruikt in het basisonderwijs (groep 3 t/m 8), het speciaal (basis)onderwijs, het vmbo, het praktijkonderwijs en het mbo. De analyse en de aanwijzingen voor het aanbod zijn afhankelijk van de context. We onderscheiden daarom voor de analysewijzers en aanwijzingen t.a.v. het aanbod de volgende gebruikerscontexten:

1. PO – groep 3 t/m 5             
2. PO – groep 6 t/m 8             
3. VO – VMBO                     
4. VO – Praktijkonderwijs
5. MBO
We hebben inmiddels uitgebreide analysewijzers ontwikkeld voor het gebruik binnen het primair onderwijs. Door de analysewijzers te koppelen aan het functioneringsniveau zijn deze ook bruikbaar voor leerlingen in het SBO, SO en VSO.
Inmiddels zijn er specifieke analysewijzers ontwikkeld voor het gebruik binnen het VO. In de komende periode worden ook specifieke analysewijzers ontwikkeld voor het MBO.
Alle beschikbare Analysewijzers zijn te vinden bij downloads.