Cursus: Werken met de online rekentoets van Bareka

Er wordt een korte praktijkgerichte cursus van twee bijeenkomsten aangeboden. De cursus is gericht op  het PO (BaO, SBO of SO), maar biedt ook voldoende informatie voor het VO (VMBO, PrO of VSO). De cursus is gevalideerd door de registercommissie. Activiteitnummer FmXU8RQXkp. De cursus is met 10 RU (registeruren) opgenomen in registerleraar.nl.

Voor het volledige programma van deze korte cursus zie de website van Wizz-scholing

Kosten: € 195,- per deelnemer
Schrijf je in via de website van Wizz-scholing

Deze cursus wordt Online gegeven en verdeeld over twee bijeenkomsten.

Rekenmuurtje

Inhoud Korte praktijkgerichte cursus:

  • Uitproberen van toetsen, analyse van rapportages, plannen van functionele/haalbare doelen.
  • Rekenbeleid / Diagnostiek– en relatie met Cito, de rekenroutes SLO en Protocol Dyscalculie.

Voor het volledige programma van deze korte cursus zie de website van Wizz-scholing