Cursus Diagnostiek m.b.v. de Proefieltoets Rekenen

Inmiddels is er een aanvullende cursus ontwikkeld, waarbij de nadruk ligt op het gebruik van de Profieltoets Rekenen bij het diagnosticeren van rekenproblemen. Deze cursus is m.n. bedoeld voor ortho-pedagogen, rekenspecialisten en ambulant begeleiders.

De cursus wordt gegeven door Wilfred Hofstetter en Wolter Danhof.

Voor verdere informatie stuur een mail naar Wilfred Hofstetter: w.hofstetter@effectiefonderwijs.nl

Rekenmuurtje

Inhoud Cursus Diagnostiek:

  • Verkenning van theoretische begrippen uit de orthopedagogiek.
  • Onderzoeksproject ‘Leerbaarheid van hoofdrekenen’.
  • Model voor diagnostisch onderzoek Rekenen – de basisbewerkingen
  • Verklarende diagnostiek a.d.h.v. Profielkaart en Volgkaart
  • Leerling-factoren
  • Relatie met de protocollen ERWD en DDG (van Luit): bij gerichte hulp/handelingsplan; onderbouwen van de routekeus; dyscalculie.
  • Interne fase – Welke informatie kan de school leveren?
  • Externe fase – Welke informatie levert de onderzoeker/gedragsdeskundige?
  • Wat is rol van de orthopedagoog (huidige en gewenste situatie)?