Uitgebreide cursus (4 bijeenkomsten)

Naast de korte cursus is er ook de mogelijkheid een uitgebreide cursus te volgen. Deze cursus van in totaal 4 bijeenkomsten is ontwikkeld i.s.m. Margreeth Mulder (Wizz-Scholing) en Lex Gall (Onderwijs met Lev). Ook deze cursus is gevalideerd door de registercommissie. Activiteitnummer z3InUwO3aR.  De cursus is met 41 RU (registeruren) opgenomen in registerleraar.nl.

Voor verdere informatie en inschrijving, zie de website van Wizz-scholing

In het schooljaar 2020-2021 kun je deze cursus volgen in:

Tijdstip en plaats van de cursus:

Hendrik ido Ambacht start: 9-09-’20 14:30 – 17:00 uur VOL
Leeuwarden start: 21-09-’20 15:00 – 17:30 uur
Meppel start: 23-09-’20 15:00 – 17:30 uur
Vught start: 30-09-’20 14:30 – 17:00 uur
Apeldoorn start 1-10-’20 15:00 – 17:30 uur
Emmeloord start: 1-10-’20 15:30 – 18:00 uur VOL
Zaandam start: 1-10-’20 16:00 – 18:30 uur
Ede start: 6-10-’20 15:00 – 17:30 uur VOL
Heerlen start: 6-10-’20 16.15 – 18.30 uur
Maastricht start: 8-10-’20 16:15 – 18.30 uur
Utrecht start: 13-10-’20 15:00 – 17:30 uur

Voor verdere informatie over de data en tijdstippen ga naar de website van Wizz-scholing.

Rekenmuurtje

Inhoud Uitgebreide cursus:

Na afloop van de cursus:
* heeft u kennis van de achtergronden van het onderzoek
* kent u de mogelijkheden van de profieltoets op groepsniveau en individueel niveau
* kunt u mogelijke problematieken bij de automatiseringsvaardigheden op groep- en individueel niveau in kaart brengen
* heeft u suggesties om resultaat gericht te oefenen
* weet u hoe u leerlingen kunt betrekken bij hun eigen automatiseringsdoelen (te oefenen drempels)
* heeft u handreikingen voor het houden van rekengesprekken met leerlingen
* heeft u handreikingen voor een beredeneerde aanpak automatiseren op groeps- en schoolniveau