Uitgebreide cursus (4 bijeenkomsten)

Naast de korte cursus is er ook de mogelijkheid een uitgebreide cursus te volgen. Deze cursus van in totaal 4 bijeenkomsten is ontwikkeld i.s.m. Margreeth Mulder (Wizz-Scholing) en Lex Gall (Onderwijs met Lev). Ook deze cursus is gevalideerd door de registercommissie. Activiteitnummer z3InUwO3aR.  De cursus is met 41 RU (registeruren) opgenomen in registerleraar.nl.

I.v.m. de Coronamaatregelen zijn er geen reguliere bijeenkomsten in de komende periode.

Voor verdere informatie en inschrijving, zie de website van Wizz-scholing

Rekenmuurtje

Inhoud Uitgebreide cursus:

Na afloop van de cursus:
* heeft u kennis van de achtergronden van het onderzoek
* kent u de mogelijkheden van de Bareka Online Rekentoetsen op groepsniveau en individueel niveau
* kunt u mogelijke problematieken bij de automatiseringsvaardigheden op groep- en individueel niveau in kaart brengen
* heeft u suggesties om resultaat gericht te oefenen
* weet u hoe u leerlingen kunt betrekken bij hun eigen automatiseringsdoelen (te oefenen drempels)
* heeft u handreikingen voor het houden van rekengesprekken met leerlingen
* heeft u handreikingen voor een beredeneerde aanpak automatiseren op groeps- en schoolniveau