Rekenspellen

Rekenspellen SLO en de Rekendrempels

Naast het oefenen van de rekendrempels met het oefenprogramma bij de Profieltoets Rekenen zijn er nog andere mogelijkheden om de automatisering van de rekendrempels gericht te oefenen. De rekenspellen van het SLO vormen een goede aanvulling. Voor een beschrijving zie http://rekenspel.slo.nl/rekenspellen/rekenspel.slo.nl/rondjerekenspel/DrempelspellenSLO/

De spellen dragen bij aan het motiveren van leerlingen om te blijven oefenen. Door niet in de volle breedte te oefenen, maar heel gericht, bieden de drempelspellen de mogelijkheid om lastige oefenonderdelen onder de knie te krijgen.

Het samenstellen van de spellen kost nogal wat werk. Er is nu de mogelijkheid om de spellen kant en klaar aan te schaffen en direct in te zetten.

Voor verdere informatie zie de website van Wizz-spel.nl  of ga direct naar: Drempelspellen