Downloads

Download hier alle publicaties, voorbeelddocumenten en handleidingen van Bandstra Speciaal Rekenadvies.

Hieronder de werkwijze per afnamemoment / functioneringsniveau. In de afzonderlijke bestanden vindt u:

 • De Toetswijzer van het betreffende niveau:
  • welke standaardtoetsen geschikt zijn
  • wat de inhoud van deze toetsen is
 • Voorbeeldrapportages van het betreffende niveau:
  • groepsoverzicht automatisering (speed)
  • groepsoverzicht screening (power)
  • individuele Profielkaart (power en speed)
 • Analysewijzer:
  • analysewijzer van het betreffende niveau
  • aanwijzingen voor het aanbod in de periode na de afname van de toetsen

 

Alles in één keer downloaden als ZIP-bestand: klik hier

Werkwijze M3 tot E3

Werkwijze E3 tot M4

Werkwijze M4 tot E4

Werkwijze E4 tot M5

Werkwijze M5 tot E5

Werkwijze E5 tot M6

Werkwijze M6 tot E6

Werkwijze E6 tot M7

Werkwijze M7 tot E7

Werkwijze E7 tot E8

Hieronder vindt u documenten, die uitleg geven over de manier waarop de rapportages vanuit het programma kunnen worden gebruikt bij een (diagnostisch) rekengesprek.

U kiest het document dat gekoppeld is aan uw eigen groep. Daarmee krijgt u uitleg over de manier waarop u middels het (diagnostisch) rekengesprek hiaten in de procedurekennis tot het niveau van uw groep in kaart kunt brengen.

Elk document bevat:

 • Stappenplan rekengesprek
 • Sommenbladen
 • Observatiebladen
 • Analysekaart
 • Overzicht t.b.v. handelingsplan
 • Aandachtspunten t.b.v. de uitvoering van het handelingsplan

Rekengesprek E3 (tot M4)

Rekengesprek M4 (tot E4)

Rekengesprek E4 (tot M5)

Rekengesprek M5 (tot E5)

Rekengesprek E5 (tot M6)

Rekengesprek M6 (tot E6)

Rekengesprek E6 (tot M7)

Werkwijze Rekengesprek (compleet)

Specifieke afbeeldingen van het rekenmuurtje zijn opgenomen in de “Werkwijze per afnamemoment / functioneringsniveau”, zie hierboven.

Het Rekenmuurtje

Rekenmuurtje met de rekendrempels

Leeg Rekenmuurtje voor de leerling

Het Rekenmuurtje printen.

Het Rekenmuurtje in een ander document ‘plakken’

De onderstaande toetswijzers PO zijn ook opgenomen in de “Werkwijze per afnamemoment / functioneringsniveau”, zie hierboven.

Daar vindt u tevens voorbeeldrapportages en analysewijzers per niveau.

Toetswijzer PO – versie dec. 2017

Toetswijzer VO – versie dec. 2018

De onderstaande analysewijzers zijn ook opgenomen in de “Werkwijze per afnamemoment / functioneringsniveau”, zie hierboven.

Daar vindt u tevens toetswijzers en voorbeeldrapportages per niveau.

Analysewijzer PO groep 3 t/m 5 – versie nov. 2017

Analysewijzer PO groep 6 t/m 8 – versie okt. 2017

Observatieblad

Bij schriftelijke afname van de screeningstoets kunt u gebruik maken van dit lege exemplaar van het observatieblad, dat kan worden gebruikt bij het diagnostisch gesprek.

Op het observatieblad kunt u de bevindingen tijdens het diagnostisch gesprek per som-categorie vastleggen en de oplossingswijze ordenen. Daarnaast vindt u op het blad aanwijzingen voor het vervolg.

Bij digitale afname van de screeningstoets, kunt u in het programma het “observatieblad” aanmaken. Daarbij worden alle toetsgegevens (antwoorden en tijd per som) op het blad weergegeven, zodat u deze gegevens kunt gebruiken bij de keuze van de inhoud van het diagnostisch gesprek.

Specifieke voorbeelden zijn opgenomen in de “Werkwijze per afnamemoment / functioneringsniveau”, zie hierboven.

Daar vindt u tevens toetswijzers en analysewijzers per niveau.

Profielkaart – voorbeeld

Analysekaart – voorbeeld
Observatieblad – voorbeeld
Sommenblad – voorbeeld

Volgkaart – voorbeeld

Profielkaart Foutenpatronen – voorbeeld

Publicaties n.a.v. het Onderzoek.

2017; Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk: Automatisering van basale rekenkennis en het ontstaan van rekenproblemenDrempels in het tot stand komen van feitenkennis en procedurele kennis

2015;Volgens Bartjens jaargang 34 2014/2015 Nummer 3: Rekendrempels nemen

2013; Eindrapport voor de deelnemende scholen: Rapport Leerbaarheid Hoofdrekenen

2012;Remediaal, Nummer 5/6, Jaargang 12 (2011/2012): Artikel Leerbaarheid Hoofdrekenen VO;

2008;Panama-Post, Nummer 2, Jaargang 27: Artikel Leerbaarheid Hoofdrekenen BAO/SBO

Aanvullende informatie.

Gerrits en Noteboom; Rekenen op je basisvaardigheden; JSW 10 juni 2018

Gribling; Wij willen oefenen! – Gemotiveerde leerlingen bij het automatiseren; Volgens Bartjens jaargang 36 Nr 5

Noteboom; Spel in de rekenles – Drempelspellen; Volgens Bartjens jaargang 36 Nr 4

Noteboom; Juf laat mij het zelf maar leren; Volgens Bartjens jaargang 34 Nr 3

Verbeeck; Het heft in eigen handen; Volgens Bartjens jaargang 34 Nr 3

Hoofdrapport Over de drempels met taal en rekenen (commissie Meijerink)

Brochure Iedereen kan leren rekenen (PO-raad)

Rapport Automatiseren bij rekenen-wiskunde – Inspectie van het Onderwijs

Hieronder het document met de Algemene Voorwaarden van Bandstra Speciaal Rekenadvies

Informatie en voorbeeldbestanden De Klasse!winkel.

Handleiding De Klasse!winkel

Beschrijving van de lespakketten voor het SBO

Voorbeeldlessen Drogisterij tot €10 – lessenserie 1

Prijslijst

Standaard lessen

Knipvel

Productkaartjes

Voorbeeldlessen Fietsenzaak tot € 100 – lessenserie 1

Prijslijst

Standaard lessen

Knipvel

Productkaartjes

Voorbeeldlessen Aanvullingen SBO

Lespakket SBO – PrO – proef tot 100

Voorbeeldlessen SBO Vermenigvuldigen

Voorbeeldlessen SBO Breuken