Downloads

Download hier alle publicaties, voorbeelddocumenten en handleidingen van Bandstra Speciaal Rekenadvies.

Observatieblad

Bij schriftelijke afname van de screeningstoets kunt u gebruik maken van dit lege exemplaar van het observatieblad, dat kan worden gebruikt bij het diagnostisch gesprek.

Op het observatieblad kunt u de bevindingen tijdens het diagnostisch gesprek per som-categorie vastleggen en de oplossingswijze ordenen. Daarnaast vindt u op het blad aanwijzingen voor het vervolg.

Bij digitale afname van de screeningstoets, kunt u in het programma het “observatieblad” aanmaken. Daarbij worden alle toetsgegevens (antwoorden en tijd per som) op het blad weergegeven, zodat u deze gegevens kunt gebruiken bij de keuze van de inhoud van het diagnostisch gesprek.

Publicaties n.a.v. het Onderzoek.

2015;Volgens Bartjens jaargang 34 2014/2015 Nummer 3: Rekendrempels nemen

2013; Eindrapport voor de deelnemende scholen: Rapport Leerbaarheid Hoofdrekenen

2012;Remediaal, Nummer 5/6, Jaargang 12 (2011/2012): Artikel Leerbaarheid Hoofdrekenen VO;

2008;Panama-Post, Nummer 2, Jaargang 27: Artikel Leerbaarheid Hoofdrekenen BAO/SBO

Aanvullende informatie.

Gribling; Wij willen oefenen! – Gemotiveerde leerlingen bij het automatiseren; Volgens Bartjens jaargang 36 Nr 5

Noteboom; Spel in de rekenles – Drempelspellen; Volgens Bartjens jaargang 36 Nr 4

Noteboom; Juf laat mij het zelf maar leren; Volgens Bartjens jaargang 34 Nr 3

Verbeeck; Het heft in eigen handen; Volgens Bartjens jaargang 34 Nr 3

Hoofdrapport Over de drempels met taal en rekenen (commissie Meijerink)

Brochure Iedereen kan leren rekenen (PO-raad)

Rapport Automatiseren bij rekenen-wiskunde – Inspectie van het Onderwijs

Informatie en voorbeeldbestanden De Klasse!winkel.

Handleiding De Klasse!winkel

Beschrijving van de lespakketten voor het SBO

Voorbeeldlessen Drogisterij tot €10 – lessenserie 1

Prijslijst

Standaard lessen

Knipvel

Productkaartjes

Voorbeeldlessen Fietsenzaak tot € 100 – lessenserie 1

Prijslijst

Standaard lessen

Knipvel

Productkaartjes

Voorbeeldlessen Aanvullingen SBO

Lespakket SBO – PrO – proef tot 100

Voorbeeldlessen SBO Vermenigvuldigen

Voorbeeldlessen SBO Breuken