De Klasse!winkel

Bandstra Speciaal Rekenadvies is gespecialiseerd in de ontwikkeling van rekentoetsen en rekenmaterialen voor speciale leerlingen. Vanuit jarenlange ervaring met rekenonderwijs voor de doelgroepen in het speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs, voortgezet onderwijs en praktijkonderwijs en in samenwerking met collega’s uit de onderwijspraktijk werd de Klasse!winkel ontwikkeld. Hiermee creëert u een betekenisvolle leeromgeving a.d.h.v. winkelcontexten

De Handleiding en voorbeeldlessen van het basispakket voor gebruik binnen ZML-scholen kunt u gratis downloaden.

Voor gebruik binnen SBO zijn nog aanvullende voorbeeldlessen ontwikkeld. De beschrijving van de lespakketten voor het SBO kunt u ook gratis downloaden.

De Klassewinkel
De materialen van de klasse!winkel zijn te bestellen bij:

Bureau Levend Leren
Krûme Swynswei 26
9245 HD, Nij Beets
tel: 0512-461192
info@levendleren.nl
www.levendleren.nl

Voor nadere informatie over de bijbehorende lespakketten kunt u contact opnemen met Teade de Boer van Effectief Onderwijs te Sneek.

Tel.: 0515 430052 of mail: info@effectiefonderwijs.nl