Rapportages

Hieronder voorbeelden van rapportages en formulieren, die op basis van de toetsen kunnen worden aangemaakt

Voorbeelden vindt u bij Downloads

Individueel:

Profielkaart     Geeft de resultaten van screeningstoets (power) en automatiseringstoets (speed) zichtbaar in één overzicht

Analysekaart    Geeft een analyseoverzicht vanuit de profielkaart; geeft sturing aan het diagnostisch gesprek

Observatieblad Geeft een overzicht van gegeven antwoorden en tijd per som, t.b.v. het diagnostisch gesprek

Sommenblad    Geeft een werkblad met een uitdraai van de sommen; voor de leerling tijdens het diagnostisch gesprek

Volgkaart A     Geeft inzicht in de ontwikkeling van de automatisering op meerdere meetmomenten

Volgkaart B     Geeft inzicht in de ontwikkeling van screening (power) én automatisering (speed) op meerdere meetmomenten

Profielkaart Uitvalpatronen   Geeft inzicht in de vier foutenpatronen, waarbij nadrukkelijk de scores op de automatisering (speed) wordt gekoppeld aan het Rijgen, de Tafels, Vermenigvuldigen / Delen en Breuken / Procenten

Groep:

Groepsoverzicht per fase (met automatisering)

Groepsoverzicht Automatisering 

Groepsoverzicht Fase 1 t/m 3: Hoofdbewerkingen

Groepsoverzicht Fase 4a: Breuken / Procenten / Kommagetallen

Groepsoverzicht Fase 4b: Metriek en Grafieken

Groepsoverzicht Uitvalpatronen 1 en 2

Groepsoverzicht Uitvalpatronen 3 en 4